FANDOM


HistoriaEdytuj

Na skutek nieudolnej polityki gospodarczej oraz braku solidarności wśród

IV Rzesza
Nazwa Państwa IV Rzesza
Przywódca Heinrich Rengenau
Reżim Dyktatura
Ustrój Społeczny Przywileje
Ustrój gospodarczy Interwencjonizm
Religia Laicyzm
Taktyka Walki Kombinowane siły
Środowisko Przemysł.
Stronnictwa
Socjaldemokracja (1)
Nowa Lewica (0)
Liberałowie (1)
Komuniści (1)
Anarchiści (1)
Nacjonaliści (3)
Konserwatyści (2)
Fanatycy (1)
Chrześcijańska Demokracja (1)

państw UE organizacja ta stała się niewydolna. Wystąpienie z niej Wielkiej Brytanii było pierwszym symptomem rozpadu. W Niemczech kryzys gospodarczy miał wyjątkowo drastyczny przebieg. W tej sytuacji, od dawna powoli odzyskujące wpływy ruchy nacjonalistyczne, obarczając winą za niego emigrantów oraz mniejsze państwa członkowskie, zdobyły szerokie poparcie. Co ciekawe, nowej władzy udało się wyjśc z kryzysu, prawdopodobnie dzięki ożywieniu gospodarczemu spowodowanemu intensywnymi zbrojeniami. Powstanie IV Rzeszy było ostatecznym końcem UE. Niemcy ruszyli na Francję. Francuzi, całkowicie pozbawieni woli walki, praktycznie się nie bronili. Ten sukces wzmocnił pozycję Reichu na tyle, aby udało się ,,namówić" Włochy do przyłączenia się.