FANDOM


Media to organizacja, zajmująca się śledzeniem wielu wydarzeń na świecie oraz wyciąganie z nich pewnej krytyki. Niestety, większość medii współczesnego świata jest ściśle kontrolowana przez rządy krajów. Niewiele jest "prawdziwych" źródeł informacji, które opowiadają daną sytuacje zgodnie z prawdą.

Tura IEdytuj

Przegląd Dyplomatyczny ,,Pakt Rengenau-Brown"Edytuj

,,W ostatnich dniach Fuhrer IV Rzeszy Heinrich Rengenau oraz król Zjednoczonego Królestwa, William II spotkali się. Treść obrad jest utajniona, ale po ich zakończeniu ogłoszono zawarcie paktu o niegresji pomiędzy tymi dwoma państwami. Kancelaria Rzeszy wystosowała następujące oświadczenie: Fuhrer z zainteresowaniem będzie obserwować Królestwo licząc na to, że Brytyjczycy okażą się bardziej rozsądni i przejmą jedyną słuszną ideologię wspierania Wielkich Niemiec.

Anonimowy Analityk twierdzi: To pragmatyczny pakt, nie przetrwa długo. Jednak na miejscu sąsiadów Niemiec miałbym się na baczności - to daje im w zasadzie wolną rękę w ekspansji, dzięki zabezpieczeniu zachodniej granicy. Należy zwrócić uwagę, że w ostatnich latach rządy obu krajów w pewnym sensie współpracowały ze sobą, dokonując rozbioru Francji."

Przegląd Dyplomatyczny ,,Reakcja Cherdenki. Brytyjczycy deklarują neutralność?"Edytuj

,,Zawarty został pakt o nieagresji pomiędzy UK a Federacją Słowiańsko-Bałtyjską. Niektórzy twierdzą, iż jest to reakcja na podobny pakt zawiązany niedawno pomiędzy UK a Rzeszą. Niekoniecznie - twierdzi nasz analityk - Należy zwrócić uwagę, że aktualnie sfery wpływów pomiędzy Królestwem a Federacją nie pokrywają się i tak nie należałoby spodziewać się konfliktu. De facto jedynym, co wynika z obecnego układu, jest to, że UK nie będzie się mieszać to potencjalnej wojny pomiędzy Rzeszą a Słowianami. Należy jednak zwrócić uwagę, iż nic nie zwiastuje, aby IV Rzesza planowała w najbliższym czasie atak na Federację - niektórzy zwracają nawet uwagę, iż ostatnio dygnitarze niemieccy unikają antysłowiańskiej retoryki, co może sugerować pewne ocieplenie we wzajemnych stosunkach

Tura VEdytuj

Medycyna Dzisiaj ,,Władze lekceważą zdrowie - efektem epidemie".Edytuj

,,W ciągu tego miesiąca mieliśmy do czynienia z dwoma epidemiami zmutowanej grypy. Jedna zdarzyła się w Czechach, druga na północnych rubieżach Pankalifatu (niewykluczone, że mają ze sobą coś wspólnego). Obie miały tragiczne skutki - miliony ofiar, miliardy strat finansowych. Być może sprawi to, ze władze pójdą po rozum do głowy i zaczną więcej inwestować w służbę zdrowia, a także postarają się, aby kierowali nią kompetentni ludzie".

Tura VIEdytuj

Medycyna Dzisiaj ,,Zmutowana grypa wciąż szaleje w Europie" Edytuj

,,Dopiero niedawno wygasły ogniska choroby w Lidze i Pankalifacie. Premier Ligi Słowiańsko-Bałtyjskiej wystosował przemówienie w tej kwestii. Ja Premier Federacji Słowiańsko-Bałtyjskiem, jestem zszokowany tym co się stało w Czechach. Oczywiście państwo bierze całą odpowiedzialność za swe czyny, niedostrzegliśmy zagrożenia którym była zaraza z Pankalifatu. Wszystkie środki na ten czas zostały przygotowane aby ta sytuacja sie nie powtórzyła. Bardzo przepraszam rodziny tych którzy stracili na tamtych terenach swych bliskich. Jednocześnie, powinniśmy także uświadomić naszym sąsiadom z Pankalifatu, aby także uważali na epidemię, które mogą zagrozić ich społeczeństwu.


W tym czasie, nowe zachorowania odnotowano w Irlandii. Tak jak dotychczas, większość miała skutek śmiertelny. Część państw zareagowała na tą sytuację i zaczęła opracowywać szczepionki, mające powstrzymać epidemię. Jednak niektórzy twierdzą, że to mało zdecydowane działania. Profesor James Trelawney z Uniwersytetu w Oxfordzie twierdzi, że państwa mają duże rezerwy finansowe, które mogłyby przeznaczyć na rozwój służby zdrowia ,,Nie wiem na co czekają - ludzie giną, a oni zamiast przeznaczyć pieniądze na rozbudowę odpowiedniej infrastuktury, tezauryzują swoje dochody".

Przegląd Dyplomatyczny ,,IV Rzesza i Zjednoczone Królestwo - czy dojdzie do sojuszu?" Edytuj

,,Od pewnego czasu w polityce Niemiec widać wyraźne dążenie do polepszenia stosunków z UK. Niedawno byliśmy świadkami zawarcia paktu o nieagresji. Tydzień temu, Heinrich Rengenau, w oficjalnym wystąpieniu wyraził zadowolenie ze współpracy i zapowiedział dążenie do jej dalszego zacieśnienia. Warto w tym miejscu przypomnieć, że inny Niemiec noszący tytuł Fuhrera - Adolf Hitler - swego czasu bardzo mocno zabiegał o zawarcie sojusz z Brytyjczykami, ale bezskutecznie."